Princip vedr. lærer/børnehaveklasseleder bytte i forår

Skolen tilstræber, at klasselæreren for den kommende 1. klasse er fundet til januar forud for skoleåret.

Det tilstræbes, at dette giver mulighed for at børnehaveklasseleder og kommende klasselærer i foråret bytter 1-2 timer om ugen, således at børnehaveklassen allerede i foråret møder deres nye klasselærer i undervisningssammenhæng.

Børnehaveklasselederen går ind i lærerens skema i de timer, hvor skolelederen finder det fagligt forsvarligt.

Godkendt d. 20.6.2019