Fysiske rammer

Børnehaven er bygget sammen med Kultur og Fritidscentret, der igen er bygget sammen med skolen, så vi kan bevæge os rundt i hele landsbyordningen på strømpefødder.  

Børnehaven har gode fysiske rammer, både ude og inde. Børnehaven er indrettet efter værdierne: Fællesskab, nysgerrighed, fordybelse, kreativitet/fantasi og læring. 
Der er 3 grupperum, et værksted, et motorikrum og et fællesrum. Derudover bruger vi meget hallen i Kultur og Fritidscentret og skolens gymnastiksal.  
Legepladsen er stor og indrettet til forskellige former for leg og bevægelse. Der er desuden et skur, der er indrettet som udeværksted og udekøkken. 


 

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. marts 2020 af