Fysiske rammer

Børnehaven er bygget sammen med Kultur og Fritidscentret, der igen er bygget sammen med skolen, så vi kan bevæge os rundt i hele landsbyordningen på strømpefødder.  

Børnehaven har gode fysiske rammer, både ude og inde. Børnehaven er indrettet efter værdierne: Fællesskab, nysgerrighed, fordybelse, kreativitet/fantasi og læring. 
Der er 3 grupperum, et værksted, et motorikrum og et fællesrum. Derudover bruger vi meget hallen i Kultur og Fritidscentret og skolens gymnastiksal.  
Legepladsen er stor og indrettet til forskellige former for leg og bevægelse. Der er desuden et skur, der er indrettet som udeværksted og udekøkken.