Fysiske rammer

SFO’en har gode fysiske rammer både ude og inde.
SFO1 er placeret på skolen i egne basislokaler. Tre opholdsrum og et værksted. Derudover bruger vi også 0.klasses klasselokale, gymnastiksalen og hallen.
SFO2, SFO3 og juniorklubben er placeret i en tilbygning til skolen, også i egne basislokaler. Derudover bruger vi Fritidshuset og hallen i Borbjerg Kultur- og Fritidscenter.
Vi har også et meget stort udeareal, der er indrettet til forskellige former for bevægelse, motoriske udfordringer og fantasi og fri leg.