Fysiske rammer

SFO 1 er placeret på skolen, i egne basislokaler.
Vi forsøger at indrette lokalerne hyggeligt og hjemligt, men også funktionelt.
Derudover benytter vi flere af skolens lokaler, selvfølgelig mest faglokalerne (skolekøkkenet, musiklokalet, gymnastiksal, edb), men børnene leger også i klasselokalerne og på gangene.

Faglokalerne bruger vi til de formål lokalerne primært er indrettet til.
Vi tillader ikke vilde og støjende lege i værkstederne, børnene skal i fred og ro have mulighed for at fordybe sig i aktiviteterne.

Gymnastiksalen og hallen bruger vi til gengæld til de vilde lege, både fri leg og igangsatte aktiviteter der giver mulighed for fysisk udfoldelse.

Ligeledes har vi et meget stort udeareal børnene kan boltre sig på, legeplads, skolegård, sportsplads og bålplads.

SFO 2 er placeret i en tilbygning til skolen, også i egne basislokaler.
SFO 3 er placeret i lejede lokaler mellem SFO 2 og hallen.

keyboard_arrow_up