Princip for deltagelse ved nyansættelser på Borbjerg Skole & Børnehus

Ansættelse af løse vikarer:

Skolelederen/Vicelederen

Ansættelse af lærere (uanset ansættelse tid)

Skoleleder, mindst 2 repræsentanter fra fællesbestyrelsen samt repræsentanter fra skolen. (Skoleleder og fællesbestyrelsesformand fastsætter dato og tidspunkt for samtaler og indkalder til disse.)
 

Ansættelse af Skoleleder:

Hele fællesbestyrelsen, viceleder,repræsentanter fra forvaltningen. (Forvaltningen melder dato ud for samtaler m.v.)

Ansættelse af Viceleder:

Hele fællesbestyrelsen, repræsentanter fra forvaltningen, skoleleder. (Forvaltningen melder dato ud for samtaler m.v.)

Ansættelse af pædagoger:

Mindst 2 repræsentant fra fællesbestyrelsen, Viceleder, skoleleder samt repræsentant(er) fra SFO/ børnehus  personalet. (Skoleleder og Viceleder fastsætter dato og tidspunkt for samtaler og indkalder til disse.)

Ansættelse af vikar med tidsbegrænset ansættelse:

Skoleleder og Viceleder skal kontakte fællesbestyrelsen vedrørende ansættelsen.

 

Ansættelse af pædagogmedhjælper:

Viceleder og personalet i SFO/Børnehus (Viceleder fastsætter dato og tidspunkt for samtalerog indkalder til disse.)

Ansættelse af serviceleder:

Skoleleder, Viceleder, Fællesbestyrelsesformand/repræsentant for fællesbestyrelsen. (Skoleleder fastsætter dato og tidspunkt for samtaler og indkalder til disse.)

Ansættelse af sekretær:

Skoleleder, Viceleder, Fællesbestyrelsesformand/repræsentant for fællesbestyrelsen. 
(Skoleleder fastsætter dato og tidspunkt for samtaler og indkalder til disse.)

Godkendt ved skolebestyrelsesmødet den 17.6.2015.

keyboard_arrow_up