Princip ved udlån af Borbjerg Skole & Børnehus' lokaler

Skolelederen ansøges om lov til at låne børnehavens/skolens/SFO's 
lokaler senest 2 uger før arrangementet.
I ansøgningen skal det tydeligt fremgå til hvilket formål, hvilke af børnehavens/skolens/SFO's lokaler og hvem der har ansvaret.

Hvis forældrene/beboer ønsker at gøre brug af skolen i forbindelse med et arrangement og skolelederen har godkendt udlånet:

  • Den ansvarlige aftaler med skolelederen hvordan skolen aflåses efter brug.
  • Det aftales med skolelederen, hvis der undtagelsesvis gøres brug af børnehavens/skolens/SFO's materialer.
  • Børnehavens/skolens/SFO's personalerum, kontorer og forberedelsesrum benyttes ikke ved arrangementerne.
  • Alle døre og vinduer skal lukkes efter brug.
  • Den ansvarlige sørger for, at børnehaven/skolen/SFO'en efterlades i samme stand som ved ankomst.
  • Børnehavens/skolens/SFO's forventninger/ordensregler følges.
  • Børnehavens/skolens/SFO's lokaler kan ikke udlånes til områdets beboer/forældre til private fester.   

Godkendt d. 20.6.2019