Princip ved udlån af skolens lokaler

 1. Skolelederen ansøges om lov til at låne skolens lokaler senest 2 uger før arrangementet.
  I ansøgningen skal det tydeligt fremgå til hvilket formål, hvilke af skolens lokaler og hvem der har ansvaret. 
 2. Hvis forældrene/beboer ønsker at gøre brug af skolen i forbindelse med et arrangement og skolelederen har godkendt udlånet:
  • Den ansvarlige aftaler med skolelederen hvordan skolen aflåses efter brug.
  • Det aftales med skolelederen, hvis der undtagelsesvis gøres brug af skolens materialer.
  • Skolens personalerum, kontorer og forberedelsesrum benyttes ikke ved arrangementerne.
  • Alle døre og vinduer skal lukkes efter brug.
  • Den ansvarlige sørger for, at skolen efterlades i samme stand som ved ankomst.
  • Skolens forventninger/ordensregler følges.
  • Skolens lokaler kan ikke udlånes til områdets beboer/forældre til private fester.   

Revideret på skolebestyrelsesmøde d. 6.1.2016

keyboard_arrow_up