Princip/forventninger til skole-hjem-samarbejde på Borbjerg Skole

Overordnet målsætning

Skolebestyrelsen forventer en ligeværdig, positiv og konstruktiv dialog mellem skole/hjem/elever.

Skolebestyrelsen forventer at såvel forældre som skole tager kontakt til hinanden såfremt man undrer sig over noget. 

Nyhedsbrev til hjemmet

Skolebestyrelsen opfordrer til information til hjemmet minimum et par gange om året eller ved behov. Informationen bør komme fra både, ledelse, klasse- og faglærer.

Information om, hvad der rør sig både fagligt og socialt i klassen, herunder de udfordringer, læreren arbejder med.

Generel information på skolen/i klassen udsendes af skoleledelsen.

Forældresamtaler

Skolebestyrelsen forventer at alle hjem deltager. Eleven deltager afhængig af lærerens vurdering.

Skolebestyrelsen forventer at der fra skolens side er fokus på elevens trivsel, positive udvikling, faglige færdigheder og klassens sociale miljø. 

Skolebestyrelsen forventer at forældre er imødekommende for de informationer der kommer fra klassens lærere/pædagoger i løbet af samtalen.

Skolebestyrelsen opfordrer til, at man som forældre, hjemmefra evt. har talt om der ting der ønskes drøftet til samtalen.

Skolens forventninger til forældrene

En vigtig forudsætning for, at det enkelte barn får en god skolegang, er forældrenes 
opbakning i en række forhold vedr. skolens dagligdag.

På Borbjerg Skole er det forældrenes ansvar

at jeres barn møder undervisningsparat (mæt, udhvilet og forberedt);
at madpakken er sund og dækker barnets behov dagen igennem
at barnet medbringer penalhus, bøger og hvad der ellers er nødvendigt for at følge undervisningen
at barnets lektier er lavet
at barnet kan indgå i et forpligtende socialt fællesskab, hvor ansvar, respekt og omsorg er nøglebegreber
at I, som forældre respekterer og bakke op om den gældende klassekontrakt
at I, som forældre, bakker op om skolen og dens målsætninger generelt
at I, som forældre, indgår i et konstruktivt samarbejde
at Intra tjekkes dagligt i hverdagene
at vi er fælles om at løse evt. konflikter og respekterer, at der altid er to sider af samme sag.
at forældrene i deres omtale af skolen og personalet er loyale. Måtte noget undre eller bekymre, kontakter forældrene skolen for at få en forklaring.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 11.5.2016

keyboard_arrow_up