Princip for holddannelse på Borbjerg Skole

Holddannelse giver mulighed for, at lærerteamet kan differentiere og tilrettelægge fleksibelt i forhold til indhold, metoder, organisation, materialer og tid.

Holddannelse kan foregå både på årgangen og på tværs af årgange.

Holddannelse kan ske på baggrund af fagligt niveau, køn, engagement, interesser, selvstændighed, læringsstile, sociale relationer, kompetencer mv.

Holddannelse anvendes for at styrke:

  • Fagligheden
  • Undervisningsdifferentiering
  • De sociale relationer og kompetencer
  • Den enkelte elevs selvstændighed og læring

Vedtaget i skolebestyrelse d. 20.6.2019.