Princip for skolerejser, lejrskoler og ekskursioner

Skolerejser

  • Skolerejser kan arrangeres i 6. og 7. klasse.
  • Senest ved forældremødet i 5. klasse aftales omfanget af skolerejsen i 7. klasse.
  • Skolen afholder alle udgifter vedr. læreres deltagelse.

Alle andre udgifter finansieres på baggrund af et frivilligt bidrag indsamlet af klasselæreren, eller ved fælles aktiviteter, indsamlinger o.lign. Det er frivilligt for eleverne at deltage.

Ekskursioner

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin. 
Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. 
Der kan opkræves 75 kr. pr. dag til forplejning.

Lejrskoler

Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst en overnatning henlagt til en lokalitet udenfor skolen. 
Der er mødepligt for eleverne. For elever, der ikke deltager i lejrskolen fordi det ikke er muligt for dem, tilrettelægger skolen anden undervisning. 
Der kan opkræves 75 kr. pr. dag til forplejning.

5. klasse: To dages tur til Thorsminde Naturskole.

6.–7. klasse: Fælles Lejrskoletur hvert andet år. (3–4 dage)
Den fælles tur er lavet, for at alle på Borbjerg Skole kan se frem til en god faglig oplevelsestur i slutningen af deres gang på skolen. 
Lejrskolen afholdes som en fællestur for 6. og 7. kl. af økonomiske årsager.
Alle elever kommer på lejrskole i 6. eller 7. kl.

Generelt

Alle indbetalinger er i princippet frivillige. Kun administratoren af indsamlingerne må vide hvor meget hver enkelt indbetaler. Ingen elever må som udgangspunkt afvises fra et arrangement pga. manglende indbetaling.

Skolen kan aflyse en allerede planlagt tur, hvis de frivillige indbetalinger ikke når det budgetterede beløb. Alle indbetalinger betales ved en aflysning tilbage.

Godkendt d. 20.6.2019.