Ressourcebank

Ressourcebank for Borbjerg Skole og Børnehus.
For at kunne leve op til Borbjerg Skole og Børnehus’ vision ”…det hele…” har vi brug for dig og din hjælp. 
Vi er så privilegerede, at vi allerede har mange frivillige, der hver dag gør en forskel for børnene, men der er altid plads til flere. 

Du kan være forældre, bedsteforældre, søskende, eller blot en borger i Borbjerg-Hvam og omegn, der gerne vil være en del af skole og børnehus og gøre en forskel med din hjælp. Det kan være små som store opgaver, alt har betydning og skal være til fælles glæde.  
Der er to kategorier af opgaver: Faste opgaver og enkeltstående, konkrete opgaver. 

Faste opgaver
Her indgår man i en turnusordning, eller tager selv initiativ til at løse opgaven. 
Eksempler på opgaver: 
Hjælp ved cafemad - Udskæring af frugt til skolebørnene - Holde grønne områder - Efterse/reparere børnenes gokarts, cykler m.m. 

Enkeltstående opgaver:
Enkeltstående konkrete opgaver hvor du vil blive kontaktet efter behov måske kun en enkelt gang om året, og hvor opgaverne typisk vil kunne løses på få timer. 
Eksempler på opgave: 
Sy - reparere – vaske – stryge  - rengøring  - praktiske opgaver ved arrangementer - ”håndværker” opgaver - ordne bede, beskære m.m. - vidensdeling.

Du kan i nedenstående læse mere om de faste opgaver. 

Kunne du tænke dig at blive frivillig, er du meget velkommen til at kontakte: 
Serviceleder: Steen Bjerrum på steen.bjerrum@holstebro.dk eller tlf. nr. 9611 5705 
Viceleder Lene Brunebjerg Jensen på lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk eller tlf. nr. 9611 5710 
Det kan være hjælp til de opgaver der allerede er etablerede, men måske kan du tilbyde en hjælp, vi slet ikke har været opmærksomme på, at vi havde brug for endnu. 

Tilmeldingsskema  
Det udfyldte skema kan afleveres på skolens kontor eller i skolens postkassen, og må også gerne mailes til Lene B. Jensen. 

Hjælp ved servering af cafémad
 

Om cafémad

Udskæring af frugt til skolebørnene

Om frugt

Holde grønne områder
 

Om grønne områder

Efterse og reparere gokarts
 

Om gokarts