Princip for anvendelse af AULA på Borbjerg Skole & børnehus

Skriftlig kommunikation mellem forældre og skole

AULA bruges til:

  • Generel information, som er relevant for hele klassen, f.eks. om ugeplaner, aktiviteter, lektier, skemaændringer, temauger eller lign.
  • At informere om fravær/fritagelse.
  • At videregive små fælles beskeder til alle.

Hvis der er tale om kommunikation eller information af følsom karakter, tag da altid personlig kontakt.

Opslag af relevante arrangementer der ikke er skolerelaterede – sendes til skolens ledelse til godkendelse.

Ordninger:

  • Ledelsen kan fjerne konkrete emner/indlæg, der må betegnes som brud på etikken for anvendelse af AULA.
  • De(n) implicerede forælder kontaktes efterfølgende ved personlig kontakt, eksempelvis ved telefonopkald.

Tidsfrister:

  • Det er skolens/børnehusets forventning, at forældre følger med i AULA.
  • Det forventes at det pædagogiske personale svarer på mails/beskeder inden for 2 arbejdsdage.
  • Ønsker forældre et hurtigt svar, kan der altid tages personlig kontakt til skolelederen.

Husk den gode tone!!!!

Godkendt d. 20.6.2019.