Princip for sundhed på Borbjerg Skole & Børnehus 

Formål 

Formålet er at skabe en skole/børnehus hvor vi i samarbejde med børn, forældre og ansatte har sunde børn, hvad angår trivsel, kost og motion.  
 

Mål 

 • Sunde børn fungerer bedre fysisk, psykisk og socialt 
 • At børnene igennem aktiviteter får en forståelse for og evner at træffe sunde valg 
 • Gode måltider skal være med til at styrke børnenes samvær og give positive sociale relationer 

Handling 

 • At skabe gode rammer for måltider så børnene kan spise og nyde maden og samværet omkring spisning hver dag  
 • Skolen/børnehus anbefaler at madpakken er sund og varierende og lever op til Holstebro Kommunes kostpolitik se link 
 • De øvrige måltider der serveres i skole/børnehus tager udgangspunkt i Holstebro kommunes kostpolitik. 
 • Skolen/børnehus tilstræber at arbejde med motion og bevægelse i alle former for aktiviteter, undervisning og pauser 
 • Skolen/børnehuset er særlig opmærksom på børnenes motoriske færdigheder.  
  I børnehaven har man fokus på motorisk udvikling gennem leg og i 0. klasse tilbydes barnet en screening. De børn, som har motoriske begrænsninger, tilbydes et varieret forløb over en begrænset periode.
  Indsatsen skal bidrage til at fremme det enkelte barns faglighed og trivsel.  

Trivsel 

 • Skolen eller børnehuset arbejder med ”Mental sundhed”. Kornblomsten, førskolen og 0. klasse arbejder med materialet ”Zippys venner”, 2.-3. klasse arbejder med materialet ”Min glade bog” og 4.-5. klasse arbejder med materialet ”Styrkebogen”. 
 • Der afsættes tid og ressourcer til alle klasselærer, så de kan afholde elevsamtaler med hver enkelt elev. Elevsamtalerne er bl.a. knyttet op på Klassetrivsel.dk samt en trivselstest. 
 • Der arbejdes med PALS og DUÅ. Der øves og trænes i det skole eller børnehus forventer af børnene, med en proaktiv vinkel. 

 

Godkendt d. 25.11. 2019