Målsætning

Forældresamarbejde

Det er vores ønske

At samarbejdet bygger på gensidig tillid, åbenhed, respekt og forståelse.

At I som forældre føler Jer trygge ved institutionen.

At vi har et højt informationsniveau, begge veje.

Værdigrundlag

Det er vores mål

At skolefritidshjemmet er et hyggeligt og trygt sted, hvor børn og voksne har det rart og sjovt med hinanden.

At styrke børnenes selvværdsfølelse, give dem selvtillid og mod på livet.

At skabe tryghed, nærhed og drage omsorg for det enkelte barn.

At lære børnene at fungere i en gruppe, og fremme accept og forståelse for hinanden.

At give børnene nogle gode oplevelser og være et godt supplement til hjemmet.

At fremme børnenes lyst til at bevæge sig, og herigennem lade dem mærke, at bevægelse er sjovt og godt for trivslen.

At fremme børnenes sundhed og trivsel, give dem gode spisevaner og kendskab til / interesse for, at lave og spise sund mad.

At være i udvikling - åbne og positive for nye tiltag.

At være udadvendte - synlige i lokalsamfundet.