Princip for den åbne skole/børnehus

Den åbne skole skal tilføre Borbjerg Skole &Børnehus kompetencer, som vi ikke har i den faste personalegruppe. Dette sker med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel samt medvirke til at bygge barnets livsduelighed op. Den åbne skole skal:

  • Være et supplement til og være i sammenhæng med skolens øvrige virksomhed.
  • Vise muligheder og pirre nysgerrighed.
  • Give selvtillid og finde det man er god til.
  • Give mulighed for at dyrke talenter og interesser.

Som hovedregel er der mindst en fastansat med i aktiviteter under den åbne skole. Hvis denne regel skal fraviges er det skolens ledelse, der tager beslutningen.

Den Åbne skole kan både være en del af den fagdelte undervisning samt den understøttende undervisning.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 20.6.2019.