Princip for brug af mobiltelefoner på Borbjerg Skole & Børnehus

Formålet med principperne er at gøre det muligt for Borbjerg Skoles elever at medbringe mobiltelefoner i skolen i det omfang, forældre og elever finder det nødvendigt.
Principperne skal sikre, at mobiltelefonerne ikke forstyrrer skolens hverdag og forringer undervisningsmiljøet. Det er vigtigt, at mobiltelefonerne altid bruges til et positivt formål og på en måde, som ikke generer eller krænker andre.

  • Det er tilladt for elever at medbringe mobiltelefoner på Borbjerg Skole. Hver morgen lægges mobilen i mobilholderen. Mobilen skal være slukket eller på lydløs.
  • Mobiltelefonen må meget gerne indgå som et værktøj i den daglige undervisning. 
  • Det er kun tilladt at benytte et eventuelt mobiltelefonkamera efter aftale med en medarbejder og altid kun i relation til skolearbejdet.
  • Ved afspilning af lyd, skal der bruges høretelefoner med mindre det bruges i undervisningen. Musik må kun hørers på forberedte playlister.
  • Hvis en elev benytter mobiltelefonen på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt, inddrages mobiltelefonen, og kan afhentes på kontoret efter skole.
  • Ved gentagne overtrædelser kontaktes hjemmet.
  • I de enkelte klasser vil der hvert år blive sat fokus på hensigtsmæssig brug af mobil/tablets bl.a. omkring brug af spil, der er alderssvarende. 
  • I SFO 2 er mobiler tilladt og der laves løbende aftaler vedrørende brug. 

Godkendt d. 20.6.2019.