Princip for brug af mobiltelefoner

Formålet med principperne er at gøre det muligt for Borbjerg Skoles elever at medbringe mobiltelefoner i skolen i det omfang, forældre og elever finder det nødvendigt.
Principperne skal sikre, at mobiltelefonerne ikke forstyrrer skolens hverdag og forringer undervisningsmiljøet. Det er vigtigt, at mobiltelefonerne altid bruges til et positivt formål og på en måde, som ikke generer eller krænker andre.

 • Det er tilladt for elever at medbringe mobiltelefoner på Borbjerg Skole.
 • Mobiltelefonen må meget gerne indgå som et værktøj i den daglige undervisning. Når mobiltelefonen ikke er i brug efter aftale med lærere eller pædagoger, skal den være slukket og sættes i mobilholderen. Elever i 4.-7. klasse må gerne bruge deres mobiltelefoner/tablets i frikvartererne. Ordningen evalueres årligt.
 • Det er kun tilladt at benytte et eventuelt mobiltelefonkamera efter aftale med en medarbejder og altid kun i relation til skolearbejdet.
 • Ved afspilning af lyd, skal der bruges høretelefoner med mindre det bruges i undervisningen.
 • Hvis en elev benytter mobiltelefonen på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt, inddrages mobiltelefonen, og udleveres ved skoledagens ophør, når elevens skema slutter den pågældende dag.
 • Ved gentagne overtrædelse af disse regler overdrages mobiltelefonen til skolens ledelse. Der henvises til skolens regelsæt omkring mobiltelefoner.
 • I de enkelte klasser vil der hvert år blive sat fokus på hensigtsmæssig brug af mobil/tablets bl.a. omkring brug af spil, der er alderssvarende. 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 1.9.2015.

Mobilregler på Borbjerg Skole

 • Hver morgen lægges mobilen i mobilholderen. Mobilen skal være slukket eller på lydløs
 • Det er tilladt at bruge mobilen, hvis man har fået tilladelse af læreren/pædagogen
 • Mobilen må kun bruges til det, man har fået tilladelse til
 • Musik må kun høres på forberedte playlister

Konsekvenser for overtrædelse af mobilreglerne

 1. Mobilen kommer op på kontoren og kan hentes efter skole
 2. Mobilen kommer op på kontoret og kan hentes efter skole. Hjemmet kontaktes
 3. Mobilen kommer op på kontoret og kan hentes efter skole. Hjemmet kontaktes og eleven må ikke medbringe mobilen de næste 7 dage
 4. Mobilen kommer op på kontoret og kan hentes efter skole. Hjemmet kontaktes og eleven må ikke medbringe mobilen de næste 30 dage

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 1.9.2015

keyboard_arrow_up