Mål for førskolen

Læringsindholdet i førskolen tager udgangspunkt i de 6 kompetenceområder der gælder for børnehaveklassen:

Sprog – matematisk opmærksomhed – naturfaglige fænomener – kreative og musiske udtryksformer – krop og bevægelse – engagement og fællesskab.

Fundamentet for personalet i førskolens arbejde med de 6 kompetenceområder hviler på elementer i ”det fælles pædagogiske grundlag” som personalet i børnehaven arbejder ud fra:

Leg – læring – børnefællesskaber – pædagogisk læringsmiljø – barnesyn – dannelse og børneperspektiv.

Vi arbejder ud fra, at førskolen er en 2 årig periode – det sidste år i børnehaven, førskoleperioden og 0. kl.

Målet er, at skabe større sammenhæng mellem børnehave og skole, så børnene er klædt bedst mulig på til at starte i skolen, og at de oplever en tryg overgang.
Vi har fokus på:
at alle børn bliver så dygtige som de kan - et fælles ansvar
at skabe tryghed, genkendelighed, nysgerrighed og interesse. Vi ønsker at skabe den råde tråd og lette overgangen fra børnehave til 0.kl.  Det vigtigste er, at bevare børnenes nysgerrighed og lyst til læring. 
børnefællesskaber – alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet.

Eksempler på aktiviteter i førskolen:
Kulturelle oplevelse – andre kulturer – ud af huset
Motorik – sansemotorik – mindfulness
It – blive dus med 1:1 computeren
Innovation - opfinde / finde på / være kreative – Shanes – Science 
Alle skal være en del af fællesskabet i klassen - samarbejdsøvelser - fælles oplevelser - Zippys venner