Mål for førskolen

Læringsindholdet i førskolen tager udgangspunkt i de 6 kompetenceområder der gælder for børnehaveklassen:

Sprog – matematisk opmærksomhed – naturfaglige fænomener – kreative og musiske udtryksformer – krop og bevægelse – engagement og fællesskab.

Fundamentet for personalet i førskolens arbejde med de 6 kompetenceområder hviler på elementer i ”det fælles pædagogiske grundlag” som personalet i børnehaven arbejder ud fra:

Leg – læring – børnefællesskaber – pædagogisk læringsmiljø – barnesyn – dannelse og børneperspektiv.

Vi arbejder ud fra, at førskolen er en 2 årig periode – det sidste år i børnehaven, førskoleperioden og 0. kl.

Målet er:
at alle børn bliver så dygtige, som de kan
at skabe større sammenhæng mellem børnehave og skole, så børnene er klædt bedst mulig på til at starte i skolen, og at de oplever sammenhæng og trygge overgange
at pirre børnenes nysgerrighed og lyst til læring 
at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet

Aktiviteter i førskolen 2019
Mandag – Kultur – andre kulturer – ud af huset
Tirsdag – Motorik – sansemotorik – Mindfulness
Onsdag – It – blive dus med 1:1 computeren
Torsdag – Opfinde / finde på / være kreative – Shanes – Science 
Fredag – Samarbejdsøvelser 
Zippys venner og PALS

keyboard_arrow_up