Principper for klassernes mulighed for indtjening til klassekasse

  • Klasserne kan evt. tjene ekstra penge ved uddeling af husstandsomdelte ”ting”. (tidligere f.eks. telefonbøger)
  • Klasserne afholder sig fra at tjene penge ved salg af varer ved at gå fra ”dør til dør”.
  • Skolen tilbydes af og til, at klasser kan melde sig som indsamlere til almengyldige formål, hvor klassen selv kan tjene en procentdel. Denne mulighed står åben for de enkelte klasser.

Revideret på skolebestyrelsesmøde den 6.1.2016.